fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a mcaniko.com címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJÉNEK ADATAI:

  • Cégnév: Osztronkovics-Szabó Anikó Brigitta E.V.
  • Székhely: 9093 Győrasszonyfa, Damjanich utca 7.
  • Adószám: 55655590-1-28
  • Nyilvántartási szám: 54369513
  • Elektronikus elérhetőség: hello [kukac] mcaniko.com

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI:

XET Kft.
1115 Budapest, Fraknó u. 8/B 1/4.
Weboldal: https://xethost.com

WEBÁRUHÁZ CÍME:

mcaniko.com

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK:

A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetők meg, futár által történő házhoz szállítással, csomagautomatába történő szállítással vagy személyesen a megrendelő, vagy meghatalmazottja általi átvétellel.

A termékek ára nem tartalmazza a szállítási költséget, külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, azonban többféle díszcsomagolás választható díj ellenében.

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

Az oldalon feltüntetett kedvezmények össze nem vonhatók. Amennyiben az üzemeltető hibás kedvezményt vagy árengedményt tüntet fel, a tőle elvárható gondosság ellenére, úgy nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét.

A termékek adatlapján megtekintheti egy-egy termék rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy a kapcsolat menüponton keresztül szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

ELÁLLÁS:

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású, sértetlen terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

A csomag üzemeltetőhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Az elállási nyilatkozat minta letölthető innen.

SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI INFORMÁCIÓK:

A szállítási és fizetési információk megtekinthetők itt.

A vásárlásról számla kerül kiállításra, amely a termék átadásával, postázásával vagy futárnak átadásával együtt e-mailben kerül kiküldésre. Az árak alanyi adómentesek.

A termékek a megrendeléstől számítva legkésőbb 6 munkanap múlva feladásra kerülnek, ettől eltérő esetben a vásárlót tájékoztatjuk a rendeléskor megadott email címén.

A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Hatályos: 2020. június 20.